This job has expired

Lecturer: Logistics Management / Lektoraat: Logistieke Bestuur

Employer
Stellenbosch University
Location
South Africa
Closing date
Jan 16, 2022

View more

You need to sign in or create an account to save a job.
 • Voorgraadse onderrig in Logistiek en Voorsieningskettingbestuur;
 • Onderrig en toesig op nagraadse vlak;
 • Vakspesifieke navorsing en publikasies;
 • Die lewering van toepaslike dienste aan die Universiteit en die gemeenskap.
 • Undergraduate teaching in Logistics and Supply Chain Management;
 • Teaching and supervision at postgraduate level;
 • Subject-specific research and publications;
 • Rendering of relevant services to the University and the community.
 • 'n Toepaslike meestersgraad;
 • Bewyse van sterk akademiese prestasies;
 • Goeie mondelinge, skriftelike en onderrig vaardighede in Engels en/of Afrikaans;
 • Digitale geletterdheid op 'n hoër vlak van vaardigheid;
 • Goeie administratiewe en organisatoriese vaardighede;
 • Die vermoë om in 'n meertalige omgewing te funksioneer.
 • A relevant Master's degree;
 • Evidence of strong academic achievements;
 • Sound verbal, written and lecturing abilities in English and/or Afrikaans;
 • Digital literacy at a higher level of proficiency;
 • Good administrative and organisational skills;
 • The ability to function in a multilingual environment.
 • 'n Toepaslike PhD, of tans ingeskryf vir 'n PhD wat binne 'n jaar voltooi kan word;
 • Bewese navorsingsbevoegdheid en rekord van navorsingsuitsette, of alternatiewelik, kan reputasie in die praktyk en ervaring, vervang word vir navorsingspublikasies;
 • Die vermoë om navorsingsprojekte te beplan en uit te voer;
 • Deelname aan nasionale en/ of internasionale akademiese konferensies;
 • Ervaring in die hantering van elektroniese leerbestuurstelsels.
 • A relevant PhD, or currently enrolled for a PhD that can be completed within a year;
 • Proven research competence and track record of research output, or alternatively reputation in practice and experience can substitute for research publications;
 • The ability to plan and carry out research projects;
 • Participation at national and / or international academic conferences;
 • Experience in dealing with electronic learning management systems.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalized job recommendations straight to your inbox.

Create alert